Ga naar inhoud

Solutes Powered by nature

FAQ

 1. Heb ik een vergunning nodig?
 2. Wat zijn de subsidiemogelijkheden van een geothermische warmtepomp?
 3. Waar haalt de warmtepomp zijn warmte vandaan?
 4. Hoe werkt een warmtepomp?
 5. Is elke woning geschikt om een warmtepomp te gebruiken?
 6. Kan een warmtepomp gebruikt worden voor de productie van sanitair warm water?
 7. Kan ik koelen met een geothermische warmtepomp?
 8. Wat betekenen COP en SPF?
 9. Hoe snel is een warmtepomp terugverdiend?
 10. Hoelang gaat een warmtepomp mee?
 11. Hoe kan ik het beste rendement uit mijn warmtepomp halen?
 12. Heeft een horizontaal bronsysteem invloed op de beplanting?
 13. Hoeveel ruimte moet ik voorzien bij een horizontaal bronsysteem?
 14. Is een warmtepomp voordeliger dan een gasinstallatie?
 15. Kan een warmtepomp radiatoren of convectoren aansturen?
 16. Garantieregeling NIBE warmtepompen

 

1. Heb ik een vergunning nodig?
Voor een aantal warmtepompsystemen dien je een milieuvergunning aan te vragen (Vlarem). Het Vlarem I geeft aan wanneer een vergunning dient aangevraagd te worden of wanneer er een melding dient te gebeuren, en bij welke instantie dit dient te gebeuren. Het Vlarem I zegt echter niet aan welke milieuvoorwaarden dient te worden voldaan om deze vergunning ook te kunnen krijgen of behouden. Deze milieuvoorwaarden worden gedetailleerd weergegeven in het Vlarem II.
Maar u kan op beide oren slapen. Solutes licht u in over de voordelen van een warmtepompinstallatie en wijst u op de wettelijke verplichtingen om hiervan gebruik te kunnen maken. Alle noodzakelijke voorbereidingen worden integraal opgenomen door Solutes. Wij volgen de wettelijke voorschriften op de voet, zodat de juiste procedures gevolgd worden en de aangepaste formulieren tijdig beschikbaar gesteld worden.

top

2. Wat zijn de subsidiemogelijkheden van een geothermische warmtepomp?
Het gebruik van warmtepompsystemen heeft een duidelijke positieve impact op uw energiefactuur en op het milieu. De meerinvestering wordt onder meer gedragen door een aantal steunmaatregelen. Gezien het kluwen aan instanties en steunprogramma’s en vaak wisselende procedures en steunpercentages, houdt Solutes eraan u grondig te informeren over de concrete mogelijkheden voor uw project. Lees verder voor de subsidiemogelijkheden voor uw woning (link ‘uw woning – subsidie’) of uw onderneming (link ‘uw onderneming – subsidie’).

top

3. Waar haalt de warmtepomp zijn warmte vandaan?
De temperatuur van de warmtebron is bepalend voor de efficiëntie van de warmtepomp. De keuze van warmtebron is daarom heel belangrijk. De meest gebruikte warmtebronnen zijn grond, grondwater en buitenlucht. Ontdek de verschillende warmtebronnen voor uw woning (link ‘uw woning – warmtebronnen’) en uw onderneming (link ‘uw onderneming – warmtebronnen’)

top

4. Hoe werkt een warmtepomp?
In de natuur zal warmte altijd stromen van een hogere naar een lagere temperatuur. Een warmtepomp maakt het mogelijk om deze logische warmtestroom om te keren. Met de warmtepomp als drijvende kracht zal de warmte stromen van een lage temperatuur (bodem, buitenlucht) naar een hoge temperatuur (woning). Het hart van de warmtepomp bestaat uit een koelkring met koelmiddel.
Lees meer over warmtepompen voor uw woning (link ‘uw woning – warmtepomp’) of uw onderneming (link ‘uw onderneming – warmtepomp’)

top

5. Is elke woning geschikt om een warmtepomp te gebruiken?
Warmtepompen functioneren optimaal in gebouwen met een laag temperatuur afgiftesysteem (vloerverwarming). Om uw gebouw te kunnen verwarmen op deze lage temperatuur, is voldoende isolatie en een verwarmingssysteem met een grote oppervlakte noodzakelijk. Concreet denken we dan aan vloerverwarming, muurverwarming, plafondverwarming voor woningen en verder ook koelbalken, luchtbehandeling en klimaatplafonds voor grotere gebouwen. Deze verhogen tevens het comfort dankzij de gelijkmatige temperatuursverdeling met weinig luchtcirculatie of tocht.
Maar ook voor hogere temperaturen (tot 60°C) kan Solutes u een warmtepompsysteem aanbieden dat een beter rendement heeft dan een klassieke manier van verwarmen.
Aarzel niet Solutes te contacteren opdat we, voor uw bron- en afgiftesysteem, de beste warmtepompaanbieding kunnen maken.

top

6. Kan een warmtepomp gebruikt worden voor de productie van sanitair warm water?
Er bestaan verschillende manieren om warm water voor sanitair gebruik te produceren. Voorbeelden hiervan zijn warmtepompen die beschikken over een ingebouwde boiler (de NIBE F1245).
Warmtepompen kunnen ook gecombineerd worden met externe boilers (zoals NIBE VPA(S), VPB(S)).
Daarnaast kunnen de boiler en de warmtepomp ook nog eens met thermische zonnepanelen gecombineerd worden om zuiniger warm water te produceren.

top

7. Kan ik koelen met een geothermische warmtepomp?
Een directe verbinding tussen het afgiftesysteem en de bodem maakt het mogelijk om passief te koelen in de zomer. Dit betekent dat de warmtepomp niet moet draaien. Met passieve koeling kunt u de woning 3 tot 4°C afkoelen. Zo blijft de binnentemperatuur het hele jaar comfortabel zonder een hoge energiefactuur. De winstfactor bij passieve koeling bedraagt 20 wat betekent dat we voor 1 kWh elektriciteit in totaal 20 kWh nuttige koude terugkrijgen. Daar we in de winterperiode warmte aan de bodem onttrekken, zal de bodemtemperatuur naar het einde van de winter toe dalen. Door in de zomerperiode te koelen, kan de bodem zich herstellen.

8. Wat betekenen COP en SPF?
COP is de afkorting van Coëfficiënt Of Performance. Het geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid nuttige warmte en de hoeveelheid verbruikte energie van de warmtepomp bij een bepaald regime. Deze energie wordt bij de warmtepomp gebruikt door de compressor. Met een COP van 4 kan men met een verbruik van 1 kWh elektriciteit door de compressor 4 kWh warmte produceren.
De SPF is de Seasonal Performance Factor of het seizoensrendement. Het is de gemiddelde COP van een installatie over een volledig jaar. Een goede SPF is nog belangrijker dan een goede COP. Een hoge SPF geeft weer dat warmtepomp, bron, afgiftesysteem en gebruiker optimaal op elkaar werden afgestemd, dus dat het effectief jaarrendement goed is.

top

9. Hoe snel is een warmtepomp terugverdiend?
Zonder rekening te houden met subsidies verdient een warmtepompsysteem zich terug binnen 10 jaar. Bij een stijging van de energieprijzen en bij het in rekening brengen van de premies, dan zal de terugverdientijd uiteraard afnemen. Gezien de warmtepomp een verwachte levensduur heeft van meer dan 20 jaar en de bodemwisselaar een verwachte levensduur heeft van meer dan 50 jaar is een warmtepomp een zeer goede investering voor uw gebouw. Het comfort van de passieve koeling hoort er gratis bij.

top

10. Hoelang gaat een warmtepomp mee?
Warmtepompen hebben een levensduur van meer dan 20 jaar (zelfs meer dan 30 jaar is niet uitzonderlijk). Gascondensatieketels hebben een levensduur van 15 jaar.

top

11. Hoe kan ik het beste rendement uit mijn warmtepomp halen?
De efficiëntie van een warmtepomp neemt toe bij een lagere afgiftetemperatuur en een hogere brontemperatuur. In mensentaal: de warmtepomp is efficiënter bij een installatie met vloerverwarming (lage temperatuur) dan bij een installatie met radiatoren (hoge temperatuur). In de winter is de bodemtemperatuur constant en hoger dan de buitentemperatuur. Daarom is een warmtepomp met verticale bodemlussen efficiënter dan een lucht-waterwarmtepomp.

top

12. Heeft een horizontaal bronsysteem invloed op de beplanting?
Bovenop uw geothermische bron kan u zowel gras als lage struiken plaatsen. Kleinere boompjes met een wortelgroei kleiner dan 70 cm vormen ook geen probleem. Mits een aantal maatregelen kan je zelfs je oprit of andere verharde constructies plaatsen op de geothermische bron.

top

13. Hoeveel ruimte moet ik voorzien bij een horizontaal bronsysteem?
Deze oppervlakte is afhankelijk van het benodigde vermogen en van de lokale geologie. Voor een gemiddelde eengezinswoning hebben we snel 200 tot 250 m² nodig. In de toekomstige tuinaanleg dient u hier mee rekening te houden.

top

14. Is een warmtepomp voordeliger dan een gasinstallatie?
Een warmtepomp vraagt een meerinvestering ten opzichte van een klassieke ketel. Deze wordt gelukkig gedrukt door de premies en subsidies, maar daarnaast blijft er toch een fundamentele meerinvestering over. Verder is het rendement van de warmtepomp een stuk hoger dan een ketel. Besparingen van 40 à 50 % op de energiefactuur zijn realistisch, zeker voor bodem-water warmtepompen. De meerinvestering verdien je uiteindelijk binnen 10 jaar terug. Voor een voorbeeldberekening, zie uw woning (link ‘uw woning – berekeningsvoorbeeld’) of uw onderneming (link ‘uw onderneming – berekeningsvoorbeeld’)

top

15. Kan een warmtepomp radiatoren of convectoren aansturen?
Ja, dit kan zeker. We raden daarbij wel aan om in de selectie van de radiatoren of convectoren rekening te houden met een lage afgiftetemperatuur. Die zal het rendement van de warmtepomp ten goede komen. Tegenwoordig zijn er op de markt zeer mooie radiatoren die hiervoor geschikt zijn.

top

16. Garantieregeling NIBE warmtepompen
Zie link